อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทเทอร์ปิโน อะโกรเทค ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่ไปกับค่านิยมอันทรงคุณค่าอื่นๆ

ซึ่งได้แก่การเป็นผู้นำ ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ความร่วมมือ ความหลากหลาย และคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต

จัดเป็นแกนหลักของแนวทางการเติบโตของบริษัท

ความซื่อสัตย์สุจริตได้แก่การปฏิบัติตนเฉพาะในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น

การยึดมั่นในหลักการข้อนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่

ดีและน่าเชื่อถือของบริษัท ตลอดจนช่วยส่งเสริมชื่อเสียงสินค้าของ

บริษัท เราทุกคนต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อตัวเราเองและเพื่อบริษัท

เทอร์ปิโน อะโกรเทค จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้จะเป็นดั่งคู่มือที่

กำหนดแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติตนในฐานะตัวแทนของ

บริษัทเทอร์ปิโน อะโกรเทคตลอดจนถึงความรับผิดชอบที่เราทุกคนพึง

มีต่อบริษัท ต่อพนักงานด้วยกัน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสมาชิก

เราทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในทุก

เรื่อง และจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทุกๆ อย่างของเราด้วย

 

คุณ ปราปต์   เหมะสุทธินันนท์ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท

คุณ แพรวรินทร์   เหมะสุทธินันท์  ประธานกรรมการบริหาร

 

 

15 -  Arin Berry (คาวตอง ผสมโสม) 1,300.00 $/
10 -  Arin Coffee Gold (กาแฟคอลลาเจน) 240.00 $/
8 -  Arin Collar (คอลลาเจน) 1,650.00 $/
9 -  Arin-Max (กาแฟท่านชาย) 900.00 $/
7 -  La On (ผู้หญิง) 1,250.00 $/
4 -  PR FARM 750.00 $/
1 -  PR NANO 1,300.00 $/
2 -  PR NANO 30cc. 450.00 $/
3 -  PR POWER 750.00 $/
6 -  Pu-Bao (ผู้ชาย) 1,100.00 $/
14 -  ผงซักฟอก เอรินไวท์นาโน 320.00 $/
13 -  สบู่ชาเขียว 350.00 $/
11 -  สบู่น้ำผึ้ง 350.00 $/
12 -  สบู่มุกทองคำ 350.00 $/
 
   ชั้นวางสินค้า   มุ้งลวดจีบ   โบโซ่   โซล่าเซลล์   รถเช่ากระบี่  
เว็บสำเร็จรูป
×